Ecologisch bouwen is goed voor het milieu | Aannemers Jansen & Vis
Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen

Ecologisch bouwen is een bijzondere vorm van duurzaam bouwen. Bij ecologisch bouwen wordt met name gekeken naar de ecologische effecten van de bouw, deze staan echt voorop.  De te gebruiken bouwmaterialen mogen niet milieubelastend zijn gedurende de volledige levenscyclus. Dus tijdens de winning, de productie, de verwerking en bij het terugbrengen in de natuurlijke kringloop. Sterker nog, een ecologisch gebouwde woning zou zelfs een positief effect kunnen hebben op dieren en planten in de omgeving.

Ecologische bouwmaterialen

Dit betekent concreet dat er bij de selectie van ecologische bouwmaterialen en ecologische bouwtechnieken goed gekeken wordt naar de beschikbaarheid van grondstoffen, de gevolgen van de winning van deze grondstoffen voor het milieu en naar de afbreekbaarheid van de grondstoffen na gebruik.  Bij ecologisch bouwen worden materialen gebruikt die ook tijdens de productie niet milieubelastend zijn. Ecologisch bouwen focust dus echt primair op de milieubelasting van de materialen en technieken, daar waar passief bouwen echt focust op de realisatie van een zo energieneutraal mogelijk huis.

Bouwen naar ecologisch ontwerp

Een echt ecologisch gebouwde woning wordt natuurlijk al vanaf het ontwerp helemaal ecologisch doordacht.  Dit betekent dat er bij het ontwerp van het huis goed nagedacht wordt over de ligging van het huis ten opzichte van de zon. Veel lichtinval betekent immers veel gratis verwarming. De toepassing van houtskeletbouw, zonnepanelen, isolatie met houtvezel, leem stucwerk, bakstenen gevels, grote dak overstekken ter bescherming van de gevel en groene daken met mos sedum komen bij ecologische bouw veel voor.  

Advies over ecologisch bouwen

Ecologische bouw is natuurlijk niet alleen van toepassing op nieuwbouw. Ook een verbouwing kan ecologisch gerealiseerd worden. Aannemers Jansen & Vis kan u wanneer u dat wenst adviseren over uw mogelijkheden om ecologisch te bouwen of te verbouwen. Samen met u zetten we de voordelen en nadelen van ecologische bouw op een rij. We delen onze ervaringen met ecologisch bouwen graag met u in een kennismakingsgesprek