Passief bouwen ofwel energieneutraal bouwen | Aannemers Jansen & Vis
Passief bouwen

Passief bouwen

Bij passief bouwen wordt er een passief huis gerealiseerd dat zo energieneutraal als mogelijk is in het gebruik. Concreet betekent dit dat een passief huis slechts heel weinig energie verbruikt voor verwarming en dat de energiebronnen die gebruikt worden duurzaam zijn. De lagere energiekosten zorgen ervoor dat passief bouwen niet per definitie duurder is dan traditioneel bouwen.

Comfortabel passief huis

Een passief huis is een zeer comfortabel huis. Passief gebouwde huizen zijn extreem goed geïsoleerd en hebben net als ecologisch gebouwde huizen een goede zonligging. De kwaliteit van de binnenlucht is zeer goed en het klimaat is heel stabiel.  Om warmte te behouden komen in een passief gebouwd zo min mogelijk koudebruggen voor. Bij het bouwen van een passief huis komt dan ook de nodige precisie kijken die ervoor moet zorgen dat alle aansluitingen tussen daken, muren, vloeren en kozijnen perfect zijn. Voor een passief huis is natuurlijke ventilatie niet voldoende. Daarom wordt er bij passief bouwen gebruik gemaakt van balans ventilatie, vaak met een WarmteTerugWinningsunit (WTW).

Passief verbouwen

Passief bouwen is niet uitsluitend mogelijk bij nieuwbouw. Ook bij verbouwingen en renovaties is passief bouwen mogelijk. Mocht u interesse hebben in passief bouwen of passief verbouwen dan adviseren wij u natuurlijk graag over uw mogelijkheden.