Meer zekerheden met Woningborg | Aannemers Jansen & Vis
Woningborg-aannemer

Bouwen met Woningborg Certificaat Nieuwbouw

Jansen & Vis Aannemers is aangesloten bij De Woningborg groep. Na zorgvuldige toetsing door De Woningborg groep is aan Jansen & Vis Aannemers het Certificaat Nieuwbouw uitgereikt. We voldoen namelijk aan een aantal duidelijk omschreven eisen. Het Certificaat Nieuwbouw betekent dat uw bouwproject bij ons met meer zekerheden uitgevoerd wordt. Bovendien bevat het certificaat het keurmerk van de Stichting GarantieWoning, een keurmerk dat u nodig heeft indien u voor uw woning Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wil aanvragen.

De afbouwwaarborg

Mocht Jansen & Vis Aannemers gedurende de bouw onverhoopt failliet gaan, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de voor u van toepassing zijnde Garantie- en waarborgregeling.

De herstelwaarborg

Jansen & Vis Aannemers garandeert de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt Jansen & Vis Aannemers dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs 10 jaar en 3 maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Door middel van het Woningborg certificaat zijn deze garantieverplichtingen gewaarborgd.